IoTRAIN

IoTRAIN

پنجشنبه 26 اوت 2021، از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر به وقت ایران (مجازی)

پروژه بین‌المللی IoTrain با توسعه و تقویت برنامه‌های درسی و آموزش HE ایران با استانداردها و فناوری‌های روز اروپایی، ارتقای مهارت‌های مهندسین اینترنت اشیا را هدف قرار می‌دهد. هدف از این پروژه ایجاد و همسویی برنامه های تحصیلی برای کارشناسی ارشد مهندسی اینترنت اشیا برای خدمت به صنعت در ایران و عراق است. هدف این پروژه تقویت پیوندهای بین همکاری دانشگاه و صنعت، کارآفرینی و قابلیت اشتغال فارغ التحصیلان در ایران و عراق، و تشویق فرهنگ آموزش عمل محور و با انگیزه صنعت در سیستم های HE ایران و عراق است که از نظر تاریخی بیشتر جهت گیری نظری دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه، لطفاً به آدرس: scu.ac.ir/en/iotrain-project مراجعه کنید.

هدف این کارگاه بحث و جمع بندی یافته های بررسی تحلیل نیاز بازار IoTrain (D1.2) است که از طریق پرسشنامه ای بین افراد مختلف بازار توزیع شده است. در این رویداد، پس از ارائه خلاصه ای از یافته های پروژه، تعدادی از سازمان های ذینفع سخنرانی های کلیدی از جمله کاربردهای فعلی اینترنت اشیا در سازمان خود و همچنین تقاضای خود برای تخصص مرتبط با اینترنت اشیا را ارائه خواهند کرد. در پایان، یک پانل مباحثه ای برای خلاصه کردن الزامات کلیدی در برنامه درسی هدف متمرکز خواهد شد که می تواند شکاف فعلی بین نیازهای دانشگاه و صنعت را رفع نماید.

 

 

Presenters

Saeid Pashazadeh

 University of Tabriz

Mohammad Javad Rashti

Shahid Chamran Universtiy

Ehsan Vaseghi

Paanaak IoT Solutions

 Mohammad Jannati Pour

Khuzestan Water and Power
Authority

The event will be virtually held at: meeting.scu.ac.ir/it_management

Event Time Table

Time

Activity

Presenter

10:00-10:10

Opening and Introduction

Saeid Pashazadeh

10:10-10:40

IoTRAIN Summary presentation

Mohammad Javad Rashti

10:45-11:25

Keynote speech: Foundations, tools and solutions for IoT startups

Ehsan Vaseghi

11:30-12:10

Keynote speech: IoT in Artificial Lift Control and Monitoring

Ali Gharbavi

12:15-12:55

Keynote speech : IoT in Water Resource Management

Mohammad Jannati Pour

12:55 –1:15 

Break

1:15-2:45

Discussion Panel

Panelists from Industry and Academia

2:45 –3:00

Panel summarization and closing remarks

Saeid Pashazadeh

To download the event’s flyer, please click here