IoTRAIN

IoTRAIN

1 تا 4 اوت 2022

دانشگاه زیگن (USI)، در زیگن، آلمان

دومین جلسه مدیریت و پیشرفت پروژه به طور مشترک با آموزش و تمرین کارکنان در دانشگاه زیگن (USI)، در زیگن، آلمان، از 1 تا 4 آگوست 2022 برگزار شد. رهبران بسته های کاری پروژه، در این نشست چهار روزه مروری بر موارد وضعیت فعلی همه بسته‌های کاری پروژه و تحویل‌های مربوطه بر اساس وظایف/فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در شرح پروژه در مقابل دستاوردها داشتند. علاوه بر این، نکات باز، مسائل، مشارکت های از دست رفته و راه حل های ممکن در کنسرسیوم پروژه مورد بحث قرار گرفت و رهبران بسته های کاری پروژه، بازخورد دریافت کردند تا در صورت نیاز، فعالیت های باقی مانده را مجددا برنامه ریزی کنند. همچنین طرح برای محصولات قابل تحویل آینده به کنسرسیوم شریک ارائه شد.

مبحث بعدی این جلسه، “بسته کاری 2:توسعه” برای پیگیری توسعه محتوای دوره (D2.2) بر اساس سیلابس دروس ارائه شده از D1.5 (طرح توسعه دوره) و نهایی کردن آنها در کنار آموزش کارکنان در چارچوب بود. تبادل ایده ها و شیوه های خوب به طور خاص در مورد واحدهای درسی موجود در هر دانشگاه شریک و بخش صنعتی برای آموزش و هماهنگ کردن مشارکت ها در کیفیت تدریس از برنامه های این پیگیری ها است.

شرکا برنامه های درسی را که در D1.5 نهایی شده بود بررسی کردند و فصل ها و اسلایدهای موجود را در چندین جلسه بررسی شد. این رویداد از نسخه نهایی دوره ها (D2.2) پشتیبانی می کند که تا پایان نوامبر 2022 آماده و سپس در مدارس تابستانی ایران و عراق مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین لیست تجهیزات مورد نیاز هر دوره در این جلسه نهایی شد تا در برنامه کاری شرکای پروژه مورد استفاده قرار گیرد و نکات فنی و مالی گزارش پیشرفت پروژه بررسی شود.

دانشگاه زیگن همچنین یک بازدید صنعتی در آخرین روز جلسه از SUMMIT (https://www.summit-siegen.de/)، SDFS Siegen (https://demofabrik-siegen.de/) و استارت آپ ها، به عنوان مثال PROTECH و Innofarming با چند روند موفقیت جالب ترتیب داد.