نشست کنسرسیوم اراسموس پلاس و IoTrain

18 الی 20 دسامبر 2021، قوچان

پروژه بین‌المللی IoTrain با توسعه و تقویت برنامه‌های درسی و آموزش HE ایران با استانداردها و فناوری‌های روز اروپایی، ارتقای مهارت‌های مهندسین اینترنت اشیا را هدف قرار می‌دهد. هدف از این پروژه ایجاد و همسویی برنامه های تحصیلی برای کارشناسی ارشد مهندسی اینترنت اشیا برای خدمت به صنعت در ایران و عراق است. هدف این پروژه تقویت پیوندهای بین همکاری دانشگاه و صنعت، کارآفرینی و قابلیت اشتغال فارغ التحصیلان در ایران و عراق، و تشویق فرهنگ آموزش عمل محور و با انگیزه صنعت در سیستم های HE ایران و عراق است که از نظر تاریخی بیشتر جهت گیری نظری دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه، لطفاً به آدرس: scu.ac.ir/en/iotrain-project مراجعه کنید.

نشست کنسرسیوم اراسموس پلاس و  IoTrain در تاریخ 18 تا 20 دسامبر 2021 در شهر قوچان برگزار می شود. برای دانلود بروشور رویداد لطفا اینجا کلیک کنید.

Day 1 Time Table: Dissemination and Visit (Quchan)

Time

Session

Responsible

10-10:20

Opening session

IAU + USI

10:20-10:35

WP6: Project overview

USI

10:35-11:20

WP1: Preparation

SCU

11:35-12:50

WP1: Preparation

SCU

13:50-15:05

Public Session (Keynotes, Workshop, Discussion) + Paricipants Survey (UMA)

———

15:20-16

Visit of IAU, Quchan (University Departments and Labs)

———

Day 2 Time Table: Management Meeting (Mashhad)

Time

Session

Responsible

9-10:30

WP2: Development

UPB

10:45-12:15

WP3: Quality Assurance

UMA

13:15-14

WP4: Dissemination

IBS

14:15-15

WP5: Expl. and Sustainablity

PTX

15-15:45

WP6: Management

USI

15:45-16

Conclusions, closing session day 1

USI

Day 3 Time Table: – Parallel Sessions (Mashhad)

Time

Session

9-10:30

WP1: D1.1,D1.2,D1.4,D1.5 (SCU)

WP2: D2.1 (UPB)

11-12:30

WP3: D3.1,D3.2 (UMA)

WP4: D4.1,D4.2,D4.4,D4.5 (IBS)

13:30-14

Distribution of Surveys (UMA), Next steps, wrap-up & farewell